บริการ รับสั่งผลิต เทปฟอล์ย Washi Tape Gold & Silver Foil จากประเทศจีน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

กระดาษ Washi | กระดาษ Japanese + Foil

CMYK + gold | silver | holo silver

ราคาสินค้า ( ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าในไทยผ่าน Kerry : 60 บาท )

สำหรับฟอยล์ธรรมดา ( Normal Foil : gold & silver)
สำหรับ Holo Silver Foil

การทำเทปฟอล์ยต้องทำไฟล์ทั้งหมด 3 layers

การออกแบบจะมี 3 Layers โดย
(1.) Layer บนสุด จะเป็นส่วนที่ต้องการพิมพ์ Foil
(2.) ส่วน Layer รองลงมา ให้ออกแบบเหมือน เทป CMYK ทุกประการ
(3.) ส่วน Layer ล่างสุดนั้น เป็นการ merge รวมทั้ง 2 layers ด้านบนหรือก็คือลายเทปทั้งหมดนั่นเอง
 
ขนาดของฟอล์ยต้องมีขนาดไม่เล็กจนเกินไป

หากต้องการตั้งค่าไฟล์เอง มีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

    • สำหรับขนาด 1.5 cm การตั้งค่า : ความกว้าง 1.8 cm x 25 cm ความละเอียด 400 dpi สี CMYK
    • สำหรับขนาด 2.0 cm การตั้งค่า : ความกว้าง 2.3 cm x 25 cm ความละเอียด 400 dpi สี CMYK
    • สำหรับขนาด 3.0 cm การตั้งค่า : ความกว้าง 3.3 cm x 25 cm ความละเอียด 400 dpi สี CMYK

TEMPLATE

เทมเพลตเทป

เทมเพลตสติกเกอร์แปะเทป

สั่งผลิตสินค้า

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email : heart@givemeheart.com

MENU